Milieu

Schaepman gaat bewust om met het milieu.

Wij zijn deelnemer aan Coating Care. Dit is het veiligheids-, gezondheids-, en milieu-initiatief van verf- en drukinktfabrikanten over de gehele wereld.

Waarom Coating Care? Met dit programma laten verfproducenten zien dat ze werken aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzame producten die op een verantwoorde manier worden geproduceerd.

Doelstelling?

Verminderen van:

- aandeel gevaarlijke stoffen in verf

- emissie van oplosmiddelen tijdens productie en bij gebruik afnemers

- hoeveelheid gevaarlijk afval per eenheid product

Duurzaam ondernemen met een optimale balans tussen winstgevendheid (profit), efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (planet), de verdere ontwikkeling van werknemers en het leveren van een bijdrage aan een verantwoorde maatschappelijke omgeving (people).